Abschied Paschtouer Marcel Groff

Den 1. September 2002 hun d'Oeuvres Paroissiales an d'Pargemeinschaft vum Fousbann mat schwéirem Häerz Abschied vun hirem beléifte Paschtouer geholl.
Den Abbé Marcel Groff war d'Häerz vun den Oeuvres Paroissiales, an en as fir séng grouss Verdéngschter unanim zum "Membre d'Honneur à Vie" ernannt gin.
Hei e puer Stëmmungsbiller vun deem Fest, wat deene Fousbanner Leit a beschter Erënnerung wäert bleiwen.