Generalversammlung 2009

_________________________________________________________________________________________________________
An der Generalversammlung 2009 huet den Trésorier dem Här Kohll, Direkter vun der Fondatioun Raoul Follereau e Scheck vu 500 Euro iwerreecht fir d'Ënnerstëtzung am Kampf géint den "Ulcère de Buruli".
Dat war Méiglech, well an der Generalversammlung 2008 jiddfereen dofir gestëmmt huet, fir op en Ausflug ze verzichten an dat Geld un d'Fondatioun Raoul Follereau Lëtzebuerg ze spenden.
_________________________________________________________________________________________________________